Välkommen till FRAMTIDSTRÄDGÅRDEN i Örebro

Framtidsträdgården i Örebro syftar till att inspirera och väcka frågor kring vad vi behöver äta i framtiden för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Allt fler i dagens samhälle frågar sig vilken roll staden kan spela för en ekologiskt och socialt hållbar livsmedelsförsörjning.

Vad kan vi odla i staden? Hur kan vi odla hållbart? Vad kommer vi att äta i framtiden?

Örebros innevånare inbjuds att lära och delta i hela arbetet med att utveckla en skogsträdgård som har upplåtits av Örebro kommun vid koloniträdgårdarna i Alnängen. Förutom att framtidsträdgården ska vara tillgänglig för människor som strövar förbi, som bjuds in att delta i odlingen och att skörda, är den möjlig att använda i utbildning inom kommunens skolor på alla nivåer och vid universitetet, exempelvis måltidsekologprogrammet, samt av studieförbund och andra organisationer.

Temadagar och seminarier kommer att ordnas i trädgården om allt från hållbar odling och matlagning till miljöfrågor, demokrati- och rättvisefrågor. Dessa aktiviteter kommer att genomföras under olika delar av året och i olika faser av trädgårdens anläggning.

Odlingen kommer att bestå av följande växtskikt och funktioner:
Träd: bidrar med ätbara delar, t.ex. nötter som hassel och valnöt, alm, lönn, björk m.m. med skott och saft, fruktbärande träd som äpplen, päron, plommon och körsbär, näringsackumulatorer t.ex. kvävefixerande träd med djupa rötter så som klibbal, ask m.fl.
Buskar: med frukt och bär t.ex. krusbär, vinbär och havtorn, aronia, kvitten och kvävefixerande buskar som ger ätbar skörd så om sibirisk ärtbuske och koreansk silverbuske.
Annuella och perenna skuggtåliga örter: krydd- och téväxter så som t. ex myntor, timjan, libsticka, isop, spansk körvel och perenna örter som kan användas som sallad, bär och frön så som t.ex. jordgubbar, smultron, lungrot, myskmadra, praktmålla, viol, kärleksört, vårsköna, sköldsyra och rödbrokig skogsskäppa.

Kontakt:
Kan du bidra med fröer, perenner eller kvistar? Vill du vara en del av arbetet och ta del av skörden? Gå med i vår grupp på http://www.facebook/framtidsträdgården för att delta i våra aktiviteter. Nästa träff är:

Kontakta Annamaria Hellner på tel: 0702400122 om du har frågor, vill skänka växtmaterial eller redskap.
Eller maila, HYPERLINK “mailto:annamaria.hellner@gmail.com”annamaria.hellner@gmail.com
Eller kom till framtidsträdgården, den 17e april kl. 13 och var med i uppstartsarbetet! Samling på parkeringen till Alnängsbadet.